Pengikut Boyzzonne

Monday, August 13, 2012

Subhanallah, Baru 5 Tahun Tapi Budak Ini Sudah Menjadi Imam!

Usianya masih sekitar lima tahun. Namun, kemampuannya dalam menghafal dan menguasai Al-Quran tak perlu diragui.
Umat ??Islam di sekitarnya menjadikannya imam solat, kerana ilmu yang dikuasainya. Subhanallah, bacaan Al-qurannya begitu
fasih.
Fenomena ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:
Amr ibn Salamah berkata, “Suatu ketika Nabi SAW bersabda, ‘Jika waktu solat tiba, hendaknya ada di antara kamu yang melakukan azan. Lalu yang paling banyak bacaan Al Qur’annya hendaknya diangkat menjadi imam.’ Mereka melihat tidak ada yang bacaan Alqurannya melebihi diriku. Maka aku diangkat sebagai imam, padahal aku masih enam atau tujuh tahun. “(HR Bukhari).

No comments:

Post a Comment

SHARE THIS

Blog Archive